Psychologie Praktijk Duivenbode

Tarieven en vergoeding

Behandeling van psychische problematiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor is wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig (gedateerd op een datum voor de aanvang van het eerste intake gesprek)! Die kan door de huisarts via ‘Zorgdomein’ naar mijn mailadres worden verstuurd of u kunt deze meenemen naar het intake gesprek. Ook zal ik u dan vragen naar een nummer van een geldig identiteitsbewijs.

Let op: sommige soorten problematiek vallen buiten de verzekerde zorg zoals relatie problemen of milde problemen die in diagnostische termen ‘aanpassingsproblemen’ worden genoemd. Als dit op u van toepassing is zal ik dat na afloop van het intake gesprek met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen om de gesprekken zelf te betalen of ik verwijs u terug naar uw huisarts of POH-GGZ. Let op: intake gesprekken worden dan wél vergoed vanuit uw basis verzekering (maar hiervoor kan wel uw eigen risico worden aangesproken)!

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u zelf de factuur krijgt die u kan indienen bij uw verzekeraar ter vergoeding. Zorgverzekeraars zijn ook bij contractvrij werkende psychologen wettelijk verplicht de psychologische hulpverlening van een BIG-geregistreerde GZ- psycholoog te vergoeden. Zie ook: www.contractvrijepsycholoog.nl (voor een overzicht van vergoedingen).

Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Een vergoeding op restitutie basis betekent dat u het marktconforme tarief volledig vergoed krijgt. De rekening kunt u geheel declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een volledige restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of zien op uw polis.

Heeft u een naturapolis, dan vergoedt uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het deel dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt van uw kosten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op de hierboven genoemde website van de contractvrije psycholoog.

Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, help ik u graag.

Vanaf 1 januari 2022:
Sinds 2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ; het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult. In mijn praktijk duurt een gesprek meestal 60 minuten. Voor sommige consulten zoals een emdr consult wordt standaard meer tijd ingepland (90 minuten). Als een afspraak uitloopt b.v. naar een uur en een kwartier, dan betaalt u ook voor 75 minuten. Als voor uw afspraak een uur is gereserveerd en de afspraak duurt 50 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd.

(in de praktijk meest voorkomende tarieven)

Intake / diagnostiek, 60 min
(Prestatiecode CO0562)
€173,40
Consult, 60 min
(Prestatiecode CO0627)
€152,50
Consult EMDR, 90 min
(Prestatiecode CO0887)
€229,30
Consult, 75 min
(Prestatiecode CO0757)
€187,76
Intercollegiaal overleg (>15 min) €71,88
Intercollegiaal overleg (<15 min) €23,58
Telefonisch of e-mailconsult (15 min) €55,69
Informatieverstrekking met toestemming aan derden.
(Prestatiecode OV0018)
€90,46

Deze tarieven zijn voor 2023 bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Particulier tarief, geen verwijzing huisarts nodig.

U kunt bij mij ook terecht zonder verwijzing van uw huisarts. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werk-gerelateerde problemen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacy-overwegingen. Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten.

Tarieven voor zelf betalende clienten:

Intake gesprek (60 min) €150,-
Individueel consult (60 min) €125,-
Consult relatietherapie (60 min) €150,-
Telefonisch consult (15 min) €40,-

In geval van afmelding van een afspraak

Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Zonder annulering wordt €100,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Betaling

Omdat ik geen contracten heb afgesloten declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van mij de factuur en u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling aan mij.

De Medicas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda.


 

Psychologie Praktijk Duivenbode (psycholoog in Leiden)
Duivenbodestraat 4 - 2313 XS Leiden - Telefoon (071) 78 51 883 - Email info@praktijk-duivenbode.nl
K.v.k 27365448 - BIG 79054629325