Psychologie Praktijk Duivenbode

Tarieven
 • Individueel consult € 105,- (45 min)

 • Relatietherapie € 135,- (60 min)

 • Huisbezoek: € 120,00

 • Telefonisch of e-mail consult: € 25,- (per 15 min)

De Medicas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Breda.


*****


Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het is belangrijk dat u deze meeneemt naar het eerste gesprek. Ook zal ik u dan vragen om een nummer van een geldig identiteitsbewijs. Psychol0gen zijn sinds 2009 verplicht om cliënten te vragen zich te identificeren.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van eerstelijns psychologische zorg. Wel valt de zorg onder het jaarlijks verplichte eigen risico, voor 2018 is dat 385,00 euro.


Echter, niet alle klachten of problemen komen meer in aanmerking voor vergoeding: Relatieproblemen, werk-gerelateerde problemen en zogenoemde aanpassingsstoornissen vallen niet meer onder verzekerde zorg. Het blijft mogelijk om voor zorg die niet via de basisverzekering vergoed wordt begeleiding te krijgen. In dat geval betaalt u de gesprekken zelf en gelden de hier boven genoemde tarieven Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Indien u verzekerd bent bij een van de onderstaande verzekeraars worden de kosten na afsluiting van de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en krijgt u de hele behandeling (minus het eigen risico) vergoed. Indien u bij een andere verzekeraar bent aangesloten dient u de nota zelf te declareren. Heeft u een restitutie polis, dan krijgt u in dat geval 100% vergoed. Bij een naturapolis krijgt u bij de meeste verzekeraars een belangrijk deel (60 tot 80%) vergoed.

Let op! Verschillende verzekeringen waaronder VGZ bieden budgetpolissen die de behandeling niet meer (volledig) vergoeden. Als cliënt blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de financiering van je zorg. Zoek het tevoren dus goed uit om niet later met hoge kosten te komen zitten. Een budgetpolis klinkt aantrekkelijk gezien de lage premie, maar is dat vaak niet! Psychologie

Praktijk Duivenbode heeft voor 2018 een contract afgesloten met verzekeraar Multizorg/VRZ waaronder de hierna genoemde verzekeraars vallen:

 • Zorg & Zekerheid
 • PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Hollandzorg
 • ZorgDirect

Afmelden voor een afspraak:

Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt dag en nacht, ook in het weekend, inspreken op telefoonnummer 071-7851883

 

Psychologie Praktijk Duivenbode (psycholoog in Leiden)
Duivenbodestraat 4 - 2313 XS Leiden - Telefoon (071) 78 51 883 - Email info@praktijk-duivenbode.nl
K.v.k 27365448 - BIG 79054629325